Skip to main content

Legislația

 

 

Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994

 

Cod penal al Republicii Moldova din 18.04.2002.

 

Codul de Executare al Republicii Moldova din 24.12.2004.

  

Legea Nr. 300 din 21.12.2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare.

 

Hotărârea Guvernului nr.437 din 15.05.2018, cu privire la organizarea și funcționarea Administrației Naționale a Penitenciarelor.

 

Legea Nr. 297 din  24.02.1999 cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie.

 

Hotărârea Parlamentului Nr. 372 din  01.12.2006 pentru aprobarea Declaraţiei privind bunele practici în asistenţa juridică internaţională în materie penală.

 

Hotărârea Guvernului Nr. 583 din 26.05.2006 cu privire la aprobarea Statutului executarii pedepsei de catre condamnati.

 

Hotărârea Guvernului Nr. 609 din 29.05.2006 privind normele minime de alimentare zilnică şi obiecte de toaletă şi menaj ale deţinuţilor.

 

Hotărârea Guvernului Nr. 1462 din 30.12.2016, cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului penitenciar pentru anii 2016-2020 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia.

 

Ordinul Ministerului Justiției Nr. 122 din 08.04.2002 cu privire la respectarea dreptului la corespondenţă a persoanelor deţinute.

 

Ordinul Ministerului Justiției Nr. 331 din  06.09.2006 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prezentare a condamnaţilor grav bolnavi pentru liberarea de la executarea pedepsei.

 

Ordinul Ministerului Justiției Nr. 478 din  15.12.2006 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de asigurare a asistenţei medicale persoanelor deţinute în penitenciare.

 

Ordinul Ministerului Justiției Nr. 100 din  07.03.2007 cu privire la aprobarea normelor de alimentare a deţinuţilor pentru cazurile excepţionale cînd  aprovizionarea deţinuţilor cu hrană caldă nu  este posibilă, şi a normelor de substituire a unor produse alimentare prin altele.

 

Ordinul Ministerului Justiției Nr. 278 din 17.07.2007 despre aprobarea Regulamentului privind tratamentul și conduita deținuților bolnavi de tuberculoză.

  

Ordinul Departamentului Instituțiilor Penitenciare Nr. 299 din 14 septembrie 2017 cu privire la aprobarea condițiilor de acces pe proprietatea publică aflată în gestiunea DTPSE DIP MJ

 

Instrucțiune cu privire la procedura de autentificare a procurilor de către directorii instituțiilor penitenciare