Skip to main content

Lucrări științifice

Programe de vaccinare împotriva cancerului în închisoare: promovarea echității în sănătate în Europa

Co-autor: Irina Barbîroș

Publicat: ScienceDirect

Obligația pozitivă a statului de a acorda asistența medicală necesară persoanelor deținute  Autor: Alexandr CRUDU, Cornel OSADCII

Permisiunea introducerii bunurilor personale de către persoanele deținuteAutor: Alexandr CRUDU

Analysis of progressivity, normality and responsibility principlesin the progressive system of serving criminal sentences in the form of imprisonment Autor: Alexandr CRUDU

Clasificarea și repartizarea condamnaților în cadrul unui sistem progresiv de executare a pedepsei. Autor: Alexandr CRUDU

Analiza juridică a mecanismului preventiv și compensator pentru detenția în condiții contrare art. 3 CEDO. Autor: Alexandr CRUDU

Sistemul progresiv de executare a pedepsei - mecanism de realizare a scopului pedepsei penale. Autor: Alexandr CRUDU

Analiza principiilor sistemului progresiv de executare a pedepselor penale privative de libertate. Autor: Alexandr CRUDU

Răspunderea disciplinară a condamnaților la pedepse penale privative de libertate. Autor: Alexandr CRUDU

Obligațiile negative ale statelor care rezultă din art.3 CEDO. Autor: Alexandr CRUDU

Evaluarea condamnaților în scopul planificării progresive a executării pedepsei penale privative de libertateAutor: Alexandr CRUDU

Despre transferul regresiv al condamnatului într-un regim inferior ca grad de severitate. Autor: Alexandr CRUDU

Practica unor state membre ale UE cu privire la transferul progresiv al condamnatuluiAutor: Alexandr CRUDU

Scopurile clasificării condamnaților în cadrul unui sistem progresiv de executare a pedepsei. Autor: Alexandr CRUDU

Dreptul de deplasare fără escortă sau însoţire în afara penitenciarului – element al sistemului progresiv de executare a pedepsei penale. Autor: Alexandr CRUDU

Planificarea progresivă a executării pedepsei penale privative de libertate. Autor: Alexandr CRUDU

 Asigurarea cu personal medical a sistemului penitenciar din Republica Moldova.  Autor: Irina Barbîroș