Skip to main content

Cum se depune o petiție

 

Cetăţenii care se consideră lezați în drepturile şi interesele legitime din partea colaboratorilor sistemului penitenciar pot adresa o petiție (cerere, reclamaţie, propunere, sesizare) conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor.

 

Modalităţile de depunere a petițiilor:

 

  • în scris, pe adresa MD-2032, mun. Chişinău, str. N.Titulescu 35 (prin poştă, la unitatea de serviciu sau la cutiile poştale amplasate la sediul ANP);
  • în formă electronică, pe adresa: anp@anp.gov.md; petitii@anp.gov.md sau utilizați formularul de depunere online care poate fi accesat la următorul link: peitiții online.

 

Petiţiile trebuie să fie semnate de autor, indicându-se numele, prenumele şi domiciliul. Petiţiile în formă electronică trebuie să conțină informaţii privind numele, prenumele, domiciliul, adresa electronică și semnătura digitală a petiţionarului.

 

Sesizările ce nu întrunesc condiţiile nominalizate se consideră anonime şi nu se examinează.