Skip to main content

Vizită de lucru a delegației suedeze în cadrul unui proiect comun cu reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor

Ieri, 22 martie, Administrația Națională a Penitenciarelor a primit vizita delegației suedeze, moment care a constituit o acțiune primară din agenda proiectului bilateral inițiat în noiembrie 2023. Prin prisma acestui proiect, reprezentanții Suediei, de comun cu cei ai ANP, își propun consolidarea managementului resurselor umane în instituțiile penitenciare, urmărind ridicarea profesionalismului, siguranței și integrității personalului penitenciar din Republica Moldova, care aspiră să-l aducă în armonie cu standardele europene și să exemplifice cele mai bune practici în domeniu.

Astfel, pentru inițierea unui prim dialog cu partenerii străini în acest sens, la masa discuțiilor au fost prezenți directorul ANP, dl Anatolie Falca, împreună cu directorii adjuncți, dna Liuba Jignea-Suveica și dl Alexandru Adam. Conversațiile s-au axat pe imaginea în ansamblu întregului sistemului penitenciar, evidențiind în particular, aspectele de gestionare a resurselor umane în instituțiile subordonate. Totodată, au fost trasate obiectivele principale din caietul de sarcini al prezentului  proiect, inițiativă care urmează a fi desfășurată până la finele anului 2026.

Ambele părți și-au exprimat speranța că, schimbul de experiență și know-how dintre cele două țări, vor favoriza o creștere a calității serviciilor oferite de instituțiile penitenciare, precum și dezvoltarea calitativă a personalului în vederea construirii unei baze solide pentru un sistem penitenciar mai eficient și orientat spre reabilitare și reintegrarea socială a deținuților.