Skip to main content

Acord de colaborare parafat între Admnistrația Națională a Penitenciarelor și Colegiul de Criminologie

O filă nouă de colaborare dintre Admnistrația Națională a Penitenciarelor și Colegiul de Criminologie, Administrare și Drept ”Valeriu Bujor”.

 

Începând cu ziua de astăzi, 19 martie 2024, Administrația Națională a Penitenciarelor deține un acord de colaborare cu instituția preuniversitară Colegiul de Criminologie, Admninistrare și Drept ”Valeriu Bujor” din capitală.

În acest sens, directorul ANP, Anatol Falca s-a întrunit cu directorul Colegiului ”Valeriu Bujor” care îi poartă numele, în vedera stabilirii unor obiective și priorități de colaborare dintre instituțiile pe care le conduc. 

Având în vedere atribuțiile și competențele fiecărei părți, bunele tradiții de conlucrare între instituțiile de învățământ și organele de drept, precum și dorința de a colabora în domeniul pregătirii specialiștilor pentru Administrația Națională a Penitenciarelor și dezvoltarea sistemului de instruire a colegiului, semnatarii au convenit asupra unor acțiuni comune de analiză criminologică a criminalității penitenciare și implicarea elevilor în programele de voluntariat inițiate de ANP.

Totodată, în baza actului de colaborare, instituțiile vor organiza schimb de experiență metodică și informațional-analitică în domeniul activităților criminologice prin organizarea și desfășurarea de seminare și mese rotunde, vor desfășura instruiri practice și stagii pentru elevii și cadrele didactice ale Colegiului în scopul eficientizării instruirii viitorilor specialiști și selectarea acestora în cadrul sistemului administrațiței penitenciare.

Este de menționat faptul că, în baza prezentului acord, studenții Colegiului  de la specialitățile cu profil specific domeniului penitenciar vor avea posibilitatea să-și desfășoare stagiile de practică în cadrul seistemului penitenciar din țară.

La finele reuniunii semnatarii și-au exprimat gratitudinea și au dat asigurări reciproce că acordul va constitui un instrument eficient de colaborare și va contribui la dezvoltarea și intensificarea pe multiple planuri a cooperării bilaterale în domeniile de responsabilitate ale ANP și Colegiului  de Criminologie, Admninistrare și Drept ”Valeriu Bujor” din capitală.