Skip to main content

Parlamentul a aprobat modificare la Codul de executare nr. 443/2004

La 28 decembrie 2023, Parlamentul Republicii Moldova a votat, în a doua lectură, inițiativa legislativă privind modificarea Codului de executare nr. 443/2004, înaintată de un grup de deputați, la elaborarea căreia a contribuit Administrația Națională a Penitenciarelor.

Modificările propuse vizează aspecte importante ce țin de domenii-cheie și oferă perspective clare privind modul de intervenție a personalului penitenciar, precum și o îmbunătățirea semnificativă a standardelor privind drepturile persoanelor private de libertate, menite să asigurare o detenție umană și un suport eficient în reabilitarea condamnaților.

În principal, se evidențiază următoarele intervenții semnificative operate la Codul de executare:

  • actualizarea garanțiilor și reglementarea detaliată a măsurilor pentru asigurarea exercitării dreptului la petiționare de către deținuți;
  •  excluderea obligației de a suporta cheltuielile în legătură cu acordarea asistenţei medicale ca urmare a automutilării, precum și abrogarea normelor ce instituiau o sancțiune cu caracter disciplinar pentru acțiunile de automutilare;
  •  extinderea modalităților de acordare a întrevederilor de scurtă durată, care vor putea fi derulate inclusiv prin intermediul aplicaților pentru videoconferințe, în spații special amenajate, sub supravegherea vizuală sau prin intermediul sistemelor video a personalului penitenciar;
  • în cazul întrevederilor de lunga durată, a fost exclusă obligația achitării cheltuielilor de către deținuți sau rudele acestora, suportate de către instituția penitenciară în legătură cu acordarea acestei categorii de întrevederi;
  • în cazul preveniților și/sau condamnaților a căror sentință de condamnare nu este definitivă, a fost modificat mecanismul de autorizare a vizitelor, astfel,  aceștia au dreptul de a fi vizitați de persoanele indicate la art. 213 alin. (2) din Codul de executare, cu excepția celor cu care vizita va fi expres interzisă de organul de urmărire penală sau instanța de judecată în procedura cărora se află cauza penală.

La fel, documentul conține unele îmbunătățiri ale reglementărilor ce vizează    condamnații la detențiune pe viață.

Legea pentru modificarea Codului de executare va intra în vigoare, la data publicării în Monitorul Oficial.