Skip to main content

Anunț public privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1462 din  30.12.2016, cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului penitenciar pentru anii 2016-2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia

În temeiul prevederilor Legii nr. 300 privind sistemul administrației penitenciarelor și Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, Administrația Națională a Penitenciarelor anunţă iniţierea procesului de elaborare a modificărilor la HG nr.1462, cu privire laaprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului penitenciar pentru anii 2016-2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia.

Necesitatea elaborării proiectului de modificare este determinată de rezultatul evaluării interne a progresului de implementare a Strategiei.

În acest context, Administrația Națională a Penitenciarelor solicită implicarea activă a tuturor subiecților interesați, autorităţilor publice, partenerilor naționali și internaționali, asociațiilor reprezentative ale autorităților publice locale, societății civile, prin prezentarea propunerilor și sugestiilor pentru elaborarea modificărilor la Strategia respectivă.

Propunerile şi opiniile pe marginea acestui subiect urmează a fi transmise, până la data de 15 iulie 2018 la adresele electronice vl.cojocaru@anp.gov.mdo.pantea@anp.gov.md.

Persoana responsabila
Vladimir Cojocaru, șef DGMI al ANP - tel. 022 409 724; vl.cojocaru@anp.gov.md; Oleg Pantea, șef al DAP a DGMI al ANP - tel. 022 409 817; o.pantea@anp.gov.md
Statut
Finisat