Skip to main content

Activitatea psihologică cu personalul – 19 ani de provocări și realizări

În premieră pentru sistemul penitenciar din Republica Moldova în cadrul Penitenciarul nr.4-Cricova, la 25 mai 2004, a fost creat Centrul psihologic – un serviciu independent, al cărui scop era majorarea competenței psihologice a angajaților, corecției stărilor psihice a personalului și a deținuților, centralizării asigurării metodice și informative, desfășurarea cercetărilor științifice legate de aprobarea și aplicarea psihotehnologiilor moderne în practica serviciilor psihologice a instituțiilor penitenciare.

De-a lungul timpului, acest domeniu a trecut prin mai multe etape reformatoare, în acești 19 ani, aceasta ramura s-a dezvoltat și a căpătat valoare incontestabilă la formarea angajaților sistemului ca adevărați profesioniști, echilibrați, cu înalt spirit de echipă, cu vocație profesională,  devotament și dedicație pentru munca desfășurată, capabili de a face față provocărilor în situații  de criză, de a negocia conflicte, de a comunica și relaționa profesionist atât cu persoanele deținute cât și în colectiv.

Actualmente, în urma modificărilor operate în structura organizațională și, corespunzător, în statele de personal ale Administrației Naționale a Penitenciarelor, în ianuarie 2023, a fost creat Serviciul psihologie organizațională, scopul căruia este creșterea competenței psihologice şi profesionale a angajaților sistemului administrației penitenciare în vederea umanizării şi eficientizării activității cu deținuții precum și la menținerea sănătății mintale a angajaților.

Acest serviciu își propune obiective și proiecte ambițioase de viitor care vor valorifica calitatea activității prestate și aduce un plus valoare resursei de baza a oricărei instituții - ANGAJATUL.

În acest context, aducem sincere felicitări și mulțumiri tuturor celor care au contribuit la crearea și dezvoltarea serviciului psihologic de asistență a personalului din sistemul administrației penitenciare.