Skip to main content

Angajați responsabili de domeniul educației și specialiști pentru educația moral-spirituală din cadrul sistemului administrației penitenciare– în instruiri profesionale

Tradițional, în primăvara fiecărui an, angajații responsabili de domeniul educației din subdiviziunile de reintegrare socială ale sistemului administrației penitenciare se întrunesc în cursuri de formare profesională.

Astăzi, 15 aprilie, în cadrul Centrului de instruire al Administrației Naționale a Penitenciarelor  a demarat cursul de pregătire a personalului din domeniul respectiv. Reuniunile au loc în contextul desfășurării cursului de formare continuă a funcționarilor publici cu statut special: educatorii și educatorii pentru educație moral-spirituală.

Instruirile au demarat cu un dialog constructiv dintre participanți și directoarea adjunctă a ANP, Liuba Jignea-Suveica care și-a manifestat respectul și gratitudinea pentru efortul depus, dar și pentru rezultatele obținute. Totodată, doamna Jignea-Suveica a îndemnat participanții, să-și exercite și în continuare misiunea cu dedicație și în conlucrare cu subdiviziunile penitenciare abilitate, menționând contribuția enormă a muncii celor prezenți în reintegrarea socială a persoanelor din detenție.

În continuare, pe parcursul acestei săptămâni,  participanții vor fi instruiți în domeniul de activitate, fiind pus accent pe îmbunătățirea calității serviciului efectuat, metodele de consiliere și sprijin spiritual adaptate nevoilor specifice ale deținuților.

Agenda va include și subiecte ce țin de asigurarea asistenței sociale și spirituale în scopul resocializării persoanelor deținute, preluarea bunelor practici, inclusiv implementarea calitativă a programelor maximizarea impactului intervențiilor în vederea resocializării deținuților.

La finalizarea cursului, specialiștii cu sarcini în domeniul educației vor primi certificate de absolvire a cursului de perfecționare.