Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Justiției

Departamentul Instituțiilor Penitenciare

A A A

Persoane in cautare

Frolov Iurie Nicolai a.n. 12.04.1964
Duhnovschii Serghei Ion, a.n.14.01.1960
Dudoglo Vasilii Gheorghe, a.n. 28.01.1967
Dreglea Iurii Vasile, a.n. 09.06.1971
Doicu Nicolai Grigore, a.n.03.10.1962
Dintii Ion Ion a.n.16.07.1946
Danila Nicolai Chiril, a.n. 12.06.1961
Cuşnerov Anatolie Vasile, a.n. 25.04.1961
Cucul Vitalii Victor, a.n. 31.08.1973
Crudu Vitalie Alexandru a.n. 29.08.1977

Pages

Subscribe to Persoane in cautare