Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Justiției

Departamentul Instituțiilor Penitenciare

A A A

Persoane in cautare

Hodnevici Victor Ghenadie, a.n. 1956
Hanganu Leonid Fiodor, a.n. 1969
Guţu Vasile Petru, a.n. 1982
Guleaev Vladislav Valerie, a.n. 1971
Gripcov Vitalii Ion, a.n. 1976
Golub Petru Dumitru, a.n. 1959
Golovniov Oleg Boris, a.n. 1969
Godorog Ghendie Dumitru, a.n. 1967
Ghirba Maxim Anatol a.n. 10.08.1979
Gheleţchii Constantin Chiril, a.n. 29.07.1961

Pages

Subscribe to Persoane in cautare