Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Justiției

Departamentul Instituțiilor Penitenciare

A A A

Legislație de organizare și funcționare

Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994

 

Cod penal al Republicii Moldova (2002)

 

Codul de Executare al Republicii Moldova* 

 

Statutului executarii pedepsei de catre condamnati

 

LEGE Nr. 297 din  24.02.1999 cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie

 

HOTĂRÎRE Nr. 609 din 29.05.2006 privind normele minime de alimentare zilnică şi obiecte de toaletă şi menaj ale deţinuţilor

 

HOTĂRÎRE Nr. 372 din  01.12.2006 pentru aprobarea Declaraţiei privind bunele practici în asistenţa juridică internaţională în materie penală

 

ORDIN MINISTERUL JUSTIŢIEI Nr. 122 din 08.04.2002 cu privire la respectarea dreptului la corespondenţă a persoanelor deţinute 

 

ORDIN MINISTERUL JUSTIŢIEI Nr. 331 din  06.09.2006 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prezentare a condamnaţilor grav bolnavi pentru liberarea de la executarea pedepsei 

 

ORDIN MINISTERUL JUSTIŢIEI Nr. 478 din  15.12.2006 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de asigurare a asistenţei medicale persoanelor deţinute în penitenciare 

 

ORDIN MINISTERUL JUSTIŢIEI Nr. 100 din  07.03.2007 cu privire la aprobarea normelor de alimentare a deţinuţilor pentru cazurile excepţionale cînd  aprovizionarea deţinuţilor cu hrană caldă nu  este posibilă, şi a normelor de substituire a unor produse alimentare prin altele

 

ORDIN MINISTERUL JUSTIŢIEI Nr. 278 din  17.07.2007 despre aprobarea Regulamentului privind tratamentul şi conduita deţinuţilor bolnavi de tuberculoză

 

Ordinul Departamentului Instituțiilor Penitenciare nr. 428 din 09.09.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de punere în aplicare a Legii nr. 210 din 29.07.2016 privind amnistia în legătură cu aniversarea a 25-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, Metodologiei privind evaluarea riscului de recidivă al deținuților aniversarea 25-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova și Metodologiei privind evaluarea riscului de recidivă al deținuților.

 

Hotărârea Guvernului nr.1462 din 30.12.2016, cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului penitenciar pentru anii 2016-2020 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia