Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Justiției

Departamentul Instituțiilor Penitenciare

A A A

GRAFICUL efectuării atestării colaboratorilor Sistemului Penitenciar

 

APROB

Şef al Penitenciarului nr.9 - Pruncul

              (conducătorul subdiviziunii)

locotenent colonel de justiţie

                       Mihail CRĂCIUN

”___” _________________ 2015

Anexa nr.1

la Regulamentul aprobat

prin ordinul MJ nr.426

din ”30” septembrie 2013

 

 

                                                                             Graficul

                                                      efectuării atestării colaboratorilor

Penitenciarul nr.9 – Pruncul al Departamentului Instituţiilor Penitenciare

(denumirea subdiviziunii)

 

Nr.

d/o

Denumirea direcţiei, serviciului, secţei din cadrul subdiviziunii

Data şi ora desfăşurării atestării colaboratorilor

Locul desfăşurării şedinţei Comisiei de atestare

1.

Serviciul resurse umane şi activitate cu personalul

02.11.2015, ora 0900

Sala de şedinţe a Penitenciarului nr.9 – Pruncul

 

Serviciul financiar

 

 

 

Serviciul securitate

 

 

 

Serviciul medical

 

 

 

Serviciul activitate psihologică şi reintegrare socială

 

 

 

Serviciul detenţie

 

 

2.

Serviciul pază şi escortă

03.11.2015, ora 0900

Sala de şedinţe a Penitenciarului nr.9 – Pruncul

 

 

Şef al SRUAP al P9 – Pruncul,

(funcţia, prenumele, numele)

                      Eugenia Ciobanu

 


maior de justiţie

                                            (gradul special)

”__” ___________________ 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROB

Șef al Penitenciarului nr.18-Brănești

              (conducătorul subdiviziunii)

locotenent colonel de justiție

                                   Aurel FURTUNĂ

”___” _________________ 20__

Anexa nr.1

la Regulamentul aprobat

prin ordinul MJ nr.426

din ”30” septembrie 2013

 

 

 

                                                                          Graficul

                                                      efectuării atestării colaboratorilor

Penitenciarului nr.18-Brănești

(denumirea subdiviziunii)

 

Nr.

d/o

Denumirea direcţiei, serviciului, secţei din cadrul subdiviziunii

Data şi ora desfăşurării atestării colaboratorilor

Locul desfăşurării şedinţei Comisiei de atestare

 1.  

Serviciul activitate educativă psihologică și asistență socială

 

 

10.11.2015

Ora 1030

 

 

Sala de ședință al Penitenciarului nr.18-Brănești

 1.  

Serviciul securitate

 1.  

Serviciul regim și supraveghere

 1.  

Serviciul logistică

 1.  

Serviciul pază și escortă

 1.  

Serviciul secretariat

 1.  

Serviciul resurse umane și activitate cu personalul

 

 

 

  Șef al SRU și AP al P-18 Brănești

(funcţia, prenumele, numele)

  locotent major de justiție

(gradul special)

                                   Alexandr Reuleț

 

 
  
 

”__” ___________________ 20__

 

 

 

 

 

APROB

Şef interimar al Pnr.1-Taraclia

              (conducătorul subdiviziunii)

maior de justiţie

                        Andrei IVANOV

”___” _________________ 20__

Anexa nr.1

la Regulamentul aprobat

prin ordinul MJ nr.426

din ”30” septembrie 2013

 

 

                                                                          Graficul

                                                     efectuării atestării colaboratorilor

Penitenciarului nr.1-Taraclia

(denumirea subdiviziunii)

 

Nr.

d/o

Denumirea direcţiei, serviciului, secţei din cadrul subdiviziunii

Data şi ora desfăşurării atestării colaboratorilor

Locul desfăşurării şedinţei Comisiei de atestare

1.

Şefii de servicii

16.11.2015

(ora 9:00-11:00)

Penitenciarul nr.1-Taraclia, (sala de şedinţă)

2.

Serviciul pază şi escortă

16.11.-17.11.2015

(ora 11:00-16:00)

Penitenciarul nr.1-Taraclia, (sala de şedinţă)

3.

Serviciul regim şi supraveghere

16.11.-17.11.2015

(ora 11:00-16:00)

Penitenciarul nr.1-Taraclia, (sala de şedinţă)

4

Serviciul activitate educativă, psihologică şi asistenţă socială

18.11.2015

(ora 9:00-11:00)

Penitenciarul nr.1-Taraclia, (sala de şedinţă)

5

Serviciul securitate

18.11.2015

(ora 11:00-12:00)

Penitenciarul nr.1-Taraclia, (sala de şedinţă)

6

Serviciul logistică

18.11.2015

(ora13:00-14:00)

Penitenciarul nr.1-Taraclia, (sala de şedinţă)

7

Seviciul special

18.11.2015

(ora 14:00-15:00)

Penitenciarul nr.1-Taraclia, (sala de şedinţă)

8

Serviciul medical

18.11.2015

(ora 15:00-16:00)

Penitenciarul nr.1-Taraclia, (sala de şedinţă)

9

Serviciul secretariat

18.11.2015

(ora 15:00-16:00)

Penitenciarul nr.1-Taraclia, (sala de şedinţă)

10

Secţia pentru deservirea sectorului de tip deschis dislocat în or.Basarabeasca

16.11.-17.11.2015

(ora 11:00-16:00)

Penitenciarul nr.1-Taraclia, (sala de şedinţă)

 

 

Şef SRU al Penitenciarului nr.1-Taraclia

(funcţia, prenumele, numele)

locotenent major de justiţie

(gradul special)

                                 Viorica VALENTIR

 

 
  
 

”__” ___________________ 20__

 

 

 

 

 

 

APROB

Șef al Penitenciarului nr.13-Chișinău

(conducătorul subdiviziunii)

colonel de justiție

Vitalie MUNTEANU

”___” ________________ 20__

Anexa nr.1

la Regulamentul aprobat

prin ordinul MJ nr.426

din ”30” septembrie 2013

 

 

 

                                                                      Graficul

                                                  efectuării atestării colaboratorilor

Penitenciarului nr.13-Chișinău

(denumirea subdiviziunii)

 

Nr.

d/o

Denumirea direcţiei, serviciului, secţei din cadrul subdiviziunii

Data şi ora desfăşurării atestării colaboratorilor

Locul desfăşurării şedinţei Comisiei de atestare

 1.  

Comisia de atestare

27.10.2015 ora 10.00

Penitenciarul nr.13-Chișinău

 1.  

Serviciul resurse umane şi activitate cu personalul

27.10.2015 ora 10.40

Penitenciarul nr.13-Chișinău

 1.  

Serviciul special

27.10.2015 ora 11.00

Penitenciarul nr.13-Chișinău

 1.  

Serviciul logistică

27.10.2015 ora 13.00

Penitenciarul nr.13-Chișinău

 1.  

Serviciul securitate

27.10.2015 ora 14.00

Penitenciarul nr.13-Chișinău

 1.  

Serviciul activitate educativă

28.10.2015 ora 10.00

Penitenciarul nr.13-Chișinău

 1.  

Serviciul activitate psihologică şi asistenţă socială

28.10.2015 ora 10.30

Penitenciarul nr.13-Chișinău

 1.  

Serviciul medical

28.10.2015 ora 13.00

Penitenciarul nr.13-Chișinău

 1.  

Serviciul pază şi escortă

27.10.2015 ora 14.30

29.10.2015 ora 10.00

30.10.2015 ora 13.00

Penitenciarul nr.13-Chișinău

 1.  

Serviciul regim şi supraveghere

28.10.2015 ora 14.30

29.10.2015 ora 13.00

30.10.2015 ora 10.00

Penitenciarul nr.13-Chișinău

 1.  

Secţia pentru deservirea tehnică a mijloacelor de pază şi legătură

28.10.2015 ora 11.10

Penitenciarul nr.13-Chișinău

 

 

 

Șef al serviciului resurse umane și activitate

(funcţia, prenumele, numele)

cu personalul, Olga Cerchez

 


căpitan de justiție

(gradul special)

 

 

 
  

”__” ___________________ 20__

 

 

 

 

 

 

„APROB”

Şef al Penitenciarului nr.4 – Cricova,

(conducătorul subdiviziunii)

colonel de justiţie

                  Valentin CORLĂTEANU

”___” ________________ 20__

 

Anexa nr.1

la Regulamentul aprobat

prin ordinul MJ nr.426

din ”30” septembrie 2013

 

 

                                                                           Graficul

                                                    efectuării atestării colaboratorilor

Penitenciarului nr.4 – Cricova al DIP

(denumirea subdiviziunii)

 

Nr.

d/o

Denumirea direcţiei, serviciului, secţei din cadrul subdiviziunii

Data şi ora desfăşurării atestării colaboratorilor

Locul desfăşurării şedinţei Comisiei de atestare

1.

Serviciul pază şi escortă

09-10.11.2015

Sala de şedinţă

2.

Serviciul pază şi escortă,

Serviciul regim şi supraveghere

10.11.2015

Sala de şedinţă

3.

Serviciul secretariat,

Serviciul logistică,

Serviciul activitate educativă,

Serviciul securitate,

Serviciul activitate psihologică şi asistenţă socială,

Serviciul medical,

Serviciul special,

Serviciul juridic,

Serviciul resurse umane şi activitate cu personalul

11.11.2015

Sala de şedinţă

 

 

 

Şef al SRU şi AP al P-4 Cricova,

(funcţia)

 căpitan de justiţie

(gradul special)

                                       Elena Lipadat

(numele, prenumele)

”___” ___________________ 20___

 

 

 

 

 

APROB

Şef al Penitenciarului nr.12-Bender,

              (conducătorul subdiviziunii)

maior de justiţie

          /semnat/             S.Plămădeală

 ”17”        septembrie         2015

Anexa nr.1

la Regulamentul aprobat

prin ordinul MJ nr.426

din ”30” septembrie 2013

 

 

                                                                             Graficul

                                                      efectuării atestării colaboratorilor

Penitenciarul nr.12-Bender

(denumirea subdiviziunii)

 

Nr.

d/o

Denumirea direcţiei, serviciului, secţei din cadrul subdiviziunii

Data şi ora desfăşurării atestării colaboratorilor

Locul desfăşurării şedinţei Comisiei de atestare

1.

Serviciul resurse umane şi activitate cu personalul

29.10.2015 ora 900

Sala de şedinţe

2.

Serviciul secretariat

 

29.10.2015 ora 900

Sala de şedinţe

3.

Serviciul special

 

29.10.2015 ora 900

Sala de şedinţe

4.

Serviciul securitate

 

29.10.2015 ora 900

Sala de şedinţe

5.

Serviciul activitate educativă, psihologică şi asistenţă socială

29.10.2015 ora 900

Sala de şedinţe

6.

Serviciul logistică

 

29.10.2015 ora 900

Sala de şedinţe

7.

Serviciul medical

 

29.10.2015 ora 900

Sala de şedinţe

8.

Serviciul regim, pază şi supraveghere

 

30.10.2015 ora 900

Sala de şedinţe

 

 

 

 Şef al SRUAP al P12,

(funcţia, prenumele, numele)

 lt.colonel de justiţie

(gradul special)

              /semnat/                Ig.Daţco

 

 
  
 

        ”17”        septembrie         2015

 

 

 

 

                   APROB

Şef al Penitenciarului nr.8-Bender,

              (conducătorul subdiviziunii)

colone de justiţie

                                   

                                    I.VALICU

”___” _________________ 20__

Anexa nr.1

la Regulamentul aprobat

prin ordinul MJ nr.426

din ”30” septembrie 2013

 

 

                                                                             Graficul

                                                      efectuării atestării colaboratorilor

Penitenciarul nr.8-Bender

(denumirea subdiviziunii)

 

Nr.

d/o

Denumirea direcţiei, serviciului, secţei din cadrul subdiviziunii

Data şi ora desfăşurării atestării colaboratorilor

Locul desfăşurării şedinţei Comisiei de atestare

1.

Serviciul secretariat

 

29.10.2015 ora 930

Sala de şedinţe

2.

Serviciul special

 

29.10.2015 ora 930

Sala de şedinţe

3.

Serviciul juridic

 

29.10.2015 ora 930

Sala de şedinţe

4.

Serviciul activitate educativă

29.10.2015 ora 930

Sala de şedinţe

5.

Serviciul logistică

 

29.10.2015 ora 930

Sala de şedinţe

6.

Serviciul pază și escortă

 

29.10.2015 ora 1030

Sala de şedinţe

7.

Serviciul regim şi supraveghere

 

29.10.2015 ora 1000

Sala de şedinţe

 

 

 

Şef al SRU și AP al Penitenciarului  nr.8-Bender,

(funcţia, prenumele, numele)

 locotenent major de justiţie

(gradul special)

                                               G.Florea

 

 
  

”__” ___________________ 20__

 

 

 

 

 

 

                APROB

Șef al Penitenciarului nr.7 Rusca

              (conducătorul subdiviziunii)

colonel de justiție

                           V.Deviza

”21” octombrie  2015________

Anexa nr.1

la Regulamentul aprobat

prin ordinul MJ nr.426

din ”30” septembrie 2013

 

 

                                                                          Graficul

                                                   efectuării atestării colaboratorilor

Penitenciarul nr.7 Rusca

(denumirea subdiviziunii)

 

Nr.

d/o

Denumirea direcţiei, serviciului, secţei din cadrul subdiviziunii

Data şi ora desfăşurării atestării colaboratorilor

Locul desfăşurării şedinţei Comisiei de atestare

1.

Șefii de serviciu al Penitenciarului nr.7 Rusca

30.11.2015

ora 9.00-12.00

Penitenciarul nr.7 Rusca, sala de ședințe

2.

Serviciul resurse umane și activitate cu personalul al Penitenciarului nr.7 Rusca

30.11.2015

ora 9.00-12.00

Penitenciarul nr.7 Rusca, sala de ședințe

3.

Serviciul juridic al Penitenciarului nr.7 Rusca

30.11.2015

ora 9.00-12.00

Penitenciarul nr.7 Rusca, sala de ședințe

4.

Serviciul pază și escortă al Penitenciarului nr.7 Rusca

01.12.2015

ora 9.00-12.00

Penitenciarul nr.7 Rusca, sala de ședințe

5.

Serviciul regim și supraveghere al Penitenciarului nr.7 Rusca

03.12.2015

ora 9.00-12.00

Penitenciarul nr.7 Rusca, sala de ședințe

6.

Serviciul special al Penitenciarului nr.7 Rusca

07.12.2015

ora 9.00-12.00

Penitenciarul nr.7 Rusca, sala de ședințe

7.

Serviciul medical al Penitenciarului nr.7 Rusca

07.12.2015

ora 9.00-12.00

Penitenciarul nr.7 Rusca, sala de ședințe

8.

Serviciul activitate educativă, psihologică și asistență socială  al Penitenciarului nr.7 Rusca

07.12.2015

ora 9.00-12.00

Penitenciarul nr.7 Rusca, sala de ședințe

9.

Serviciul logistică al Penitenciarului nr.7 Rusca

07.12.2015

ora 9.00-12.00

Penitenciarul nr.7 Rusca, sala de ședințe

10.

Serviciul securitate al Penitenciarului nr.7 Rusca

07.12.2015

ora 9.00-12.00

Penitenciarul nr.7 Rusca, sala de ședințe

 

 

Specialist PP al SRU și AP al P nr.7 Rusca

(funcţia, prenumele, numele)

   căpitan de justiție

(gradul special)

                                     Elena Munteanu

                    ”21” octombrie  2015________

 

 

 

                APROB

Șef al Centrului instructiv al DIP,

              (conducătorul subdiviziunii)

locotenent-colonel de justiție

                         Tatiana TODIȚA

”___” ________________ 20___

Anexa nr.1

la Regulamentul aprobat

prin ordinul MJ nr.426

din ”30” septembrie 2013

 

 

                                                                                      Graficul

                                                                                           efectuării atestării colaboratorilor

Centrului instructiv al Departamentului Instituțiilor Penitenciare

(denumirea subdiviziunii)

 

Nr.

d/o

Denumirea direcţiei, serviciului, secţei din cadrul subdiviziunii

Data şi ora desfăşurării atestării colaboratorilor

Locul desfăşurării şedinţei Comisiei de atestare

1.

Serviciul combatant

29.01.16, ora 09.00

Biroul 209

2.

Serviciul învățămînt

29.01.16, ora 10.00

Biroul 209

3.

Serviciul secretariat

29.01.16, ora 10.30

Biroul 209

 

 

  Inspector inferior al SS al CI al DIP,

                                (funcţia, prenumele, numele)

  sergent de justiție

                                          (gradul special)

                                Ludmila Cebotari

 
  

 

 ”_____” ___________________ 20__