Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Justiției

Departamentul Instituțiilor Penitenciare

A A A

GRAFICUL efectuării atestării colaboratorilor Penitenciarului nr.6 – Soroca al Departamentului Instituţiilor Penitenciare

APROB

Director al DIP,

colonel de justiţie

                              Ana DABIJA

 

”___”_________________2015

 

 

Anexa nr.1

la Regulamentul aprobat

prin ordinul MJ nr.426

din 30septembrie 2013

 

 

 

                                                                                                           Graficul

efectuării atestării colaboratorilor Penitenciarului nr.6 – Soroca al

Departamentului Instituţiilor Penitenciare

 

Nr.

d/o

 

Denumirea direcţiei, serviciului, secţei din cadrul subdiviziunii

Data şi ora desfăşurării atestării colaboratorilor

Locul desfăşurării şedinţei Comisiei de atestare

1.       

Conducerea

 

Serviciul resurse umane şi activitate cu personalul

 

Secţia specială

 

Serviciul logistică

 

Serviciul securitate

 

Serviciul pază și escortă

 

Serviciul activitate educativă

11.05.2015, ora 1000

Sala de şedinţe a Penitenciarului nr.6 – Soroca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.       

Serviciul activitate psihologică şi asistenţă socială

 

Serviciul medical

 

Serviciul regim şi supraveghere

12.05.2015, ora 1000

Sala de şedinţe a Penitenciarului nr.6 - Soroca

3.       

Serviciul regim şi supraveghere

13.05.2015, ora 1000

Sala de şedinţe a Penitenciarului nr.6 - Soroca

4.       

Serviciul pază şi escortă

 

14.05.2015, ora 1000

Sala de şedinţe a Penitenciarului nr.6 - Soroca

5.       

Serviciul pază şi escortă

 

15.05.2015, ora 1000

Sala de şedinţe a Penitenciarului nr.6 - Soroca

 

 

Şef interimar al SAPPPRL a DRU DIP,

 

maior de justiţie                                                                             Jubea Vasile