Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Justiției

Departamentul Instituțiilor Penitenciare

A A A

Anunț privind ocuparea funcțiilor vacante în cadrul UIP-Chișinău

 

Ministerul Justiţiei şi Departamentul Instituţiilor Penitenciare

anunţă concurs

pentru ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Unităţii de implementare

a Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău, proiect

susţinut şi finanţat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

 

I. În conformitate cu Regulamentul privind ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Unităţii de implementare a Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău, aprobat prin ordinul MJ nr. 249 din 28 mai 2014, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Justiției și Departamentul Instituțiilor Penitenciare anunță concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii vacante în cadrul Unităţii de implementare a Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chișinău:

coordonator tehnic;

contabil;

mecanic/electrician și specialist în instalații sanitare.

 

II. Condiţiile legale şi criteriile specifice pentru participare la concurs:

La funcţiile vacante în cadrul Unităţii de implementare a Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău poate candida persoana care îndeplineşte următoarele:

a) condiţii legale

- cunoaşte limba română scris şi vorbit;

- are studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, fiind absolvent al instituţiei superioare de învăţămînt cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- cunoaşte limba rusă şi limba engleză;

- are un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate.

b) criterii specifice

- nu are antecedente penale nestinse;

- nu se află sub urmărire penală;

- nu a fost sancţionat disciplinar pe parcursul ultimului an de activitate (cu excepția coordonatorului tehnic);

- constituie avantaj deţinerea permisului de conducere de categoria B.

 

III. Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:

- formularul de participare (care poate fi descărcat aici) şi declaraţia prin care confirmă că au luat cunoştinţă despre condiţiile legale, criteriile specifice, celelalte condiţii de organizare a concursului;

- copia buletinului de identitate;

- copiile documentelor ce justifică studiile obţinute, perfecţionările şi stagiile efectuate pe parcursul activităţii;

- copia permisului de conducere;

- scrisoarea de motivaţie;

- scrisoarea de recomandare;

- copia carnetului de muncă;

- cazierul judiciar (pentru candidații la funcția de coordonator tehnic).

 

NOTĂ:

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării interviului cu relevanţă directă pentru performanţa pe post, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

IV. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 31 martie 2017, ora 1700.

 

telefon de contact: 0-22-409731;

e-mail: dru@penitenciar.gov.md

adresa poştală: mun.Chişinău, str. Titulescu, 35, biroul nr.111;

 

persoana de contact: Galina Lazari, specialist principal al Direcţiei resurse umane a Departamentului Instituţiilor Penitenciare.